Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Općinski sud u Goraždu

Naziv suda : Općinski sud u Goraždu

Predsjednik suda : Sead Imamović

Podpredsjednici suda :

Adresa : Ulica Zaima Imamovića 3, 73000 Goražde

Telefon : 038 221 041 - Centrala

Telefaks : 038 221 - 041 - Općinski sud u Goraždu

Telefaks : 038 223 - 685 - Prekršajno odjeljenje

Telefaks : 038 224 - 156 - Zemljišno-knjižni ured

Elektronska pošta : opsudgor@bih.net.ba

Web stranica : https://opsud-gorazde.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 08:00-16:00

Primanje stranaka : Potvrde se dobijaju radnim danima od 08:00 do 16:0 sati

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenja da se ne vodi krivični postupak, Uvjerenje da se ne vodi stečaj i likvidacija, Uvjerenje o nekažnjavanju za prekršaj, Potvrda da stranka nije evidentirana kao vlasnik nekretnina, Potvrda da stranka nije evidentirana kao etažni vlasnik stana, Potvrda da je podnešen zahtjev za uspostavu ZK uloška, Potvrda da nije uspostavljen ZK uložak, Potvrda da je uspostavljen ZK uložak, Potvrda da je podnešen zahtjev za upis hipoteke, Potvrda da je nekretnina opterećena ili nije opterećena hipotekom

Kontakt telefon službenika za informisanje : 038 221 041

Kontakt e-mail službenika za informisanje : opsudgo@bih.net.ba.ba