Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

Često postavljana pitanja

   1 - 4 / 4  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluka o predvidivim rokovima

Odluka o predvidivim rokovima

Odluka o predvidivim rokovima Općinskog suda u Goraždu za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.

Novi Zakon o sudskim taksama

Novi Zakon o sudskim taksama

Od 01.01.2011. godine za naplatu sudske takse primjenjuje se Zakon o sudskim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Službene novine BPK-a Goražde broj: 6/10).

21.01.2011.

Osnivanje preduzeća

Osnivanje preduzeća

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću vrši se na osnovu Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

01.07.2008.

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama predaje se u pismenoj formi podnosi se Općinskom sudu Goražde, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.

01.07.2008.

   1 - 4 / 4