Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja

01.07.2008.

-  Uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak, da ne postoji potvrđena optužnica i da lice nije osuđeno pravosnažnom presudom u krivičnom postupku.
Izdaje se u pisarnici suda.
Taksa: 15,00 KM

- Apostille pečat ovjerava se u pisarnici suda.
Taksa: 10,00 KM

- Ovjera prevoda vrši se u pisarnici suda.
Taksa: 10,00 KM


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh