Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

Prijem žalbi na sudske odluke vrši se svakim danom u toku radnog vremena u pisarnici suda.

Nezadovoljna stranka nezadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena u roku određenom u pravnom lijeku koji je sastavni dio sudske odluke.

Žalba na sudsku odluku predaje se u pisarnici suda u prizemlju zgrade  suda.

Sud je dužan da jedan primjerak žalbe dostavi protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.

Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Kantonalnom sudu Goražde koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh