• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na sudske odluke vrši se svakim danom u toku radnog vremena u pisarnici suda.

  Nezadovoljna stranka nezadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena u roku određenom u pravnom lijeku koji je sastavni dio sudske odluke.

  Žalba na sudsku odluku predaje se u pisarnici suda u prizemlju zgrade  suda.

  Sud je dužan da jedan primjerak žalbe dostavi protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.

  Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Kantonalnom sudu Goražde koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.

  484 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1