• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici suda

  28.10.2008.

  SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI SUDA

  Šef računovodstva:      Vučinić Ešef 

  Šef sudske pisarnice:    Elvedina Hadžić

   IKT:                           Kamil Herenda

   Upisničari:                  

                                      Emina Borovac                                

  Referent za upravljanje predmetima:            

  Sudski izvršilac:            Kerim Čelik

  Daktilografi:                  Arijana Mešanović

                                      Armin Terović

                                      Slada Gazap

                                      Amil Kunovac

                                      Edina Raščić - Vehabović

  Maida Ćulov

  Referent za otpremu pošte:   Elvis Peštek

  Referent za prijem, otpremu poštei arhivu: Nermina Adilović

   Vozač:                        Nedim Ahmetspahić

  Domar:                        Behudin Šovšić

  Portir/telefonista:          Arif Pušilo

                                      

  SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI ZEMLJIŠNOKNJIŽNE KANCELARIJE

   Rukovodilac ZKK:         Edin Halilović

  Referent ZKK:                Besima Vučinić
                                          Ismeta Subašič

   

  792 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1