• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Oglasna ploča
 • Važne informacije
 • Sudski vještaci i tumači

  Lista sudskih vještaka i tumača

  22.07.2008.

  LISTA SUDSKIH TUMAČA SA PODRUČJA 
  BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 


  Ime i prezime

  Adresa

  Telefonski broj

  Jezik

  KARAHMETOVIĆ MERKO

  Omladinska 25

  Goražde

  038/228-435

  HOLANSKI

  BALIĆ DŽANA

  Šukrije Kukavice br. 1

  062 591 108

  038 228 277

  NJEMAČKI

   

  KULJANOVIĆ IZET

  43 DRINSKE BRIGADE 7 GORAŽDE

  062 332 852

  038 220 884

  NJEMAČKI

   

                                                                        

  LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI EKONOMIJE

   

  IME I PREZIME

  A d r e s a

  Telefonski broj

  Oblast

  Podoblast

  Mehmedbegović Taiba dipl. ecc.

  Ferida Dizdarevića 15 Goražde

  038/225-940

  061/481-940

  ekonomija

  tržišni odnosi

   

  LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI MEDICINSKE STRUKE

   

  Ime I prezime

  Adresa

  Telefonski broj

  Oblast

  Podoblast

  Rovčanin dr. Fuad

  Višegradska bb Goražde

  038/221-898

  Medicina

  Ortopedija-traumatologija

   

  LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI  POLJOPRIVREDNE STRUKE

   

  Ime I prezime

  Adresa

  Telefonski broj

  Oblast

  Podoblast

  Obarčanin Haris dip.ing.poljopriv.

  Muhidina Mašića 39 Goražde

  038/223367

  062/331-260

  Poljoprivreda

  Voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo

   

   

  LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI   KRIMINALISTIČKE  STRUKE

   

  Ime i prezime

  Adresa

  Telefonski broj

  Oblast

  Podoblast

  Klapuh Mirsad dipl. Ing. Maš.

  Rabite broj 8 Goražde

  061/214-872

  038/227-793

  kriminalistika

  balistika

   

  LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI   MAŠINSKE   STRUKE

   

  Ime i prezime

  Adresa

  Telefonski broj

  Oblast

  podoblast

  Mujezinović Ferid dipl.ing. maš.

  Ferida Dizdarevića 19 Goražde

  061/481-933

  061/271-489

  mašinstvo

  energetika

   

   

  LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI  GRAĐEVINSKE STRUKE

   

  Ime i prezime

  Adresa

  Telefonski broj

  Oblast

  Podoblast

  Baltić Jusuf

  dipl.ing.građ

  Zdravstvenih radnika 13,

  Goražde

  062/112-931

  Građevina

  konstrukterstvo i

  geotehnika


  LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI  GEODEZIJE STRUKE

   

  Ime i prezime

  Adresa

  Oblast            

  Ajanović Muris dipl. ing. geod.

  Općina Goražde ul.  M. Tita bb

  Premjer i katastar i inženjerska geodezija

  Bjelić Jasmin dipl. ing. geod.

  Općina Goražde, ul. M. Tita bb

  Premjer i katastar

  Spahović

  Razim

  Panorama 23 Goražde

  Premjer I

  katastar

   

   

  LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI  SAOBRAĆAJNE STRUKE

   

  Ime i prezime

  Adresa

  Oblast            

  Muamer Pezo

  dipl.ing.saob. i kom.

  Goražde, Zdravstvenih radnika broj 9

  Cestovni saobraćaj

  • 1 - 1 / 1
  • 1