Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici suda

28.10.2008.

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI SUDA

Šef računovodstva:      Vučinić Ešef 

Šef sudske pisarnice:    Elvedina Hadžić

 IKT:                           Kamil Herenda

 Upisničari:                   Velić Sadeta

                                    Emina Borovac                                

Referent za upravljanje predmetima:            Nisveta Subašić

Sudski izvršilac:            Kerim Čelik

Daktilografi:                  Arijana Mešanović

                                    Armin Terović

                                    Slada Gazap

                                    Amil Kunovac

                                    Edina Raščić - Vehabović

Maida Ćulov

Referent za otpremu pošte:   Elvis Peštek

Referent za prijem, otpremu poštei arhivu: Nermina Adilović

 Vozač:                        Nedim Ahmetspahić

Domar:                        Behudin Šovšić

Portir/telefonista:          Arif Pušilo

                                    

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI ZEMLJIŠNOKNJIŽNE KANCELARIJE

 Rukovodilac ZKK:         Edin Halilović

Referent ZKK:                Besima Vučinić
                                        Ismeta Subašič

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh