Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

mail print fav manja slovaveca slova

Lista sudskih vještaka i tumača

22.07.2008.

LISTA SUDSKIH TUMAČA SA PODRUČJA 
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 


Ime i prezime

Adresa

Telefonski broj

Jezik

KARAHMETOVIĆ MERKO

Omladinska 25

Goražde

038/228-435

HOLANSKI

BALIĆ DŽANA

Šukrije Kukavice br. 1

062 591 108

038 228 277

NJEMAČKI

 

KULJANOVIĆ IZET

43 DRINSKE BRIGADE 7 GORAŽDE

062 332 852

038 220 884

NJEMAČKI

 

                                                                      

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI EKONOMIJE

 

IME I PREZIME

A d r e s a

Telefonski broj

Oblast

Podoblast

Mehmedbegović Taiba dipl. ecc.

Ferida Dizdarevića 15 Goražde

038/225-940

061/481-940

ekonomija

tržišni odnosi

 Raščić Almina dipl. Ecc

Rifeta Čutune 17 Goražde

061/226-993

ekonomija

tržišni odnosi

 

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI MEDICINSKE STRUKE

 

Ime I prezime

Adresa

Telefonski broj

Oblast

Podoblast

Rovčanin dr. Fuad

Višegradska bb Goražde

038/221-898

Medicina

Ortopedija-traumatologija

 

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI  POLJOPRIVREDNE STRUKE

 

Ime I prezime

Adresa

Telefonski broj

Oblast

Podoblast

Obarčanin Haris dip.ing.poljopriv.

Muhidina Mašića 39 Goražde

038/223367

062/331-260

Poljoprivreda

Voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo

 

 

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI   KRIMINALISTIČKE  STRUKE

 

Ime i prezime

Adresa

Telefonski broj

Oblast

Podoblast

Klapuh Mirsad dipl. Ing. Maš.

Rabite broj 8 Goražde

061/214-872

038/227-793

kriminalistika

balistika

 

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI   MAŠINSKE   STRUKE

 

Ime i prezime

Adresa

Telefonski broj

Oblast

podoblast

Mujezinović Ferid dipl.ing. maš.

Ferida Dizdarevića 19 Goražde

061/481-933

061/271-489

mašinstvo

energetika

 

 

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI  GRAĐEVINSKE STRUKE

 

Ime i prezime

Adresa

Telefonski broj

Oblast

Podoblast

Sijerčić Smajo

M.Mašića Munje br. 9 Goražde

061/202-963

Građevina

Konstrukterstvo i geotehnika, saobraćajnice i hidrotehnika i okol. inženjerstvo

Baltić Jusuf

dipl.ing.građ

Zdravstvenih radnika 13,

Goražde

062/112-931

Građevina

konstrukterstvo i

geotehnika


LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI  GEODEZIJE STRUKE

 

Ime i prezime

Adresa

Oblast            

Ajanović Muris dipl. ing. geod.

Općina Goražde ul.  M. Tita bb

Premjer i katastar i inženjerska geodezija

Bjelić Jasmin dipl. ing. geod.

Općina Goražde, ul. M. Tita bb

Premjer i katastar

Spahović

Razim

Panorama 23 Goražde

Premjer I

katastar

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh