• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  U Sarajevu održan prvi radno konsultativni sastanak na temu prednacrta Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2021. do 2027.

  25.03.2022.

  U Sarajevu je 23. marta 2022.godine održan prvi radno- konsultativni sastanak o temi prednacrta Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2021. do 2027. godine, akcionog plana i pokazatelja provođenja, kojeg je iniciralo i organiziralo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u partnerstvu sa Misijom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u BiH (Misija OSCE-a u BiH). Ovo je jedan od pet planiranih sastanaka na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini sa relevantnim učesnicima blizu mjesta održavanja između najvažnijih institucija i organizacija sektora pravde u Bosni i Hercegovini i drugih relevantnih institucija i organizacija partnera na reformskim procesima.

  Svrha sastanaka je da u otvorenom dijalogu institucija nadležnih za politike pravde, njihovih partnera, implementacionih tijela i zainteresiranih strana povesti dijalog o temama razvoja sektora pravde koji doprinose vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

  Cilj sastanaka je predstaviti prednacrt Strategije za reformu sektora pravde u BiH za razdoblje 2021 – 2027. godine, akcionog plana i pokazatelje provođenja, raspraviti pitanja od značaja i potrebne resurse implementacije, te donijeti preporuke za unapređenje strateškog okvira i uspješnosti provođenja navedene Strategije.

  U skladu sa svrhom i ciljem sastanka preko 45 relevantnih institucija i organizacija svojim aktivnim doprinosom u otvorenoj raspravi dalo je niz primjedbi i prijedloga kojim se unapređuje sadržaj reforme sektora pravde, ali i povećava razumijevanje i povjerenje u svezi uloga i odgovornosti potrebnih za uspjeh provođenja reformi.

  Organiziranje konsultativnih sastanaka predstavlja važan korak u opredjeljenju institucija Bosne i Hercegovine za nastavak reformskih inicijativa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno na definiranju novog strateškog okvira reforme sektora pravde u BiH, koji će se uputiti na odobrenje Konferenciji ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i predsjednika Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a po tom na usvajanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, entitetskim vladama i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

  Ovom sastanku ispred Općinskog suda u Goraždu prisustvovali su Lejla Ferhatović, predsjednica Suda i Edin Halilović, šef ZK ureda.  

  Prikazana vijest je na:
  7 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  U Sarajevu održan prvi radno konsultativni sastanak na temu prednacrta Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2021. do 2027.

  25.03.2022.

  U Sarajevu je 23. marta 2022.godine održan prvi radno- konsultativni sastanak o temi prednacrta Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2021. do 2027. godine, akcionog plana i pokazatelja provođenja, kojeg je iniciralo i organiziralo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u partnerstvu sa Misijom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u BiH (Misija OSCE-a u BiH). Ovo je jedan od pet planiranih sastanaka na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini sa relevantnim učesnicima blizu mjesta održavanja između najvažnijih institucija i organizacija sektora pravde u Bosni i Hercegovini i drugih relevantnih institucija i organizacija partnera na reformskim procesima.

  Svrha sastanaka je da u otvorenom dijalogu institucija nadležnih za politike pravde, njihovih partnera, implementacionih tijela i zainteresiranih strana povesti dijalog o temama razvoja sektora pravde koji doprinose vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

  Cilj sastanaka je predstaviti prednacrt Strategije za reformu sektora pravde u BiH za razdoblje 2021 – 2027. godine, akcionog plana i pokazatelje provođenja, raspraviti pitanja od značaja i potrebne resurse implementacije, te donijeti preporuke za unapređenje strateškog okvira i uspješnosti provođenja navedene Strategije.

  U skladu sa svrhom i ciljem sastanka preko 45 relevantnih institucija i organizacija svojim aktivnim doprinosom u otvorenoj raspravi dalo je niz primjedbi i prijedloga kojim se unapređuje sadržaj reforme sektora pravde, ali i povećava razumijevanje i povjerenje u svezi uloga i odgovornosti potrebnih za uspjeh provođenja reformi.

  Organiziranje konsultativnih sastanaka predstavlja važan korak u opredjeljenju institucija Bosne i Hercegovine za nastavak reformskih inicijativa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno na definiranju novog strateškog okvira reforme sektora pravde u BiH, koji će se uputiti na odobrenje Konferenciji ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i predsjednika Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a po tom na usvajanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, entitetskim vladama i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

  Ovom sastanku ispred Općinskog suda u Goraždu prisustvovali su Lejla Ferhatović, predsjednica Suda i Edin Halilović, šef ZK ureda.